Gunn Handeland

Født 19. oktober 1957
Død 27. november 2020

Om seremonien

Bisettes fra Orelund kapell torsdag 10. desember kl. 14.00

Tid og sted for seremonien 10-12-2020 

Adresse til bisettelsen

Orelund kapell, Sverdstadveien 13, 3216, Sandefjord