Informasjon

Ragne Dalbråten Jensen

  • Født: 2. februar 1948
  • Død: 20. mai 2020
Orelund kapell
2 Juni 2020 12:00
Vurderer du eller noen av dine nærmeste å delta i seremonien, er du pålagt å følge myndighetens smitteverninstruksjon. Du finner informasjon på vår Facebook-profil.

Ta eventuelt kontakt med oss på telefon eller e-post om du er usikker.

Bøe Begravelsesbyrå er en familiebedrift, etablert av Hildegard Bøe, ført videre av sønnen Erik, og de senere årene ved barnebarnet Elin Bøe Haugland.

Begravelsesbyrået ble etablert i 1946, og familien Bøe overtok firmaet fra 1965. Vi er stolte og takknemlige for at vi gjennom alle disse årene har bistått flere og flere familier i Sandefjord med de arbeidsoppgavene som følger ved et dødsfall. I takt med økt arbeidsmengde har også bemanningen i byrået økt. Vi er fem ansatte, i tillegg til Erik og Elin, jobber også Trond Paulsen, Bjarne Lavold og John Haugland i byrået.

Det er en meningsfull og utfordrende jobb vi har. Vi setter vår ære i at arbeidet skal utføres etter tre hoved-fundamenter: ærlighet, tilgjengelighet og presisjon. Vi ønsker å bidra til at pårørendes ønsker og valg for gravferden blir planlagt og utført med kvalitet og verdighet i alle ledd. Samtidig har vi fokus på å holde tidsbruken og kostnadene nede ved å gjennomføre arbeidsoppgavene mest mulig rasjonelt og med effektiv kvalitetssikring.

Som godkjent medlem av Virke gravferd er vi underlagt etiske regler for yrkesutførelsen. Gjennom Virke har vi tilgang til kurs, bransje-skole og annen faglig kompetanse. For å kunne tilby best mulig tjenester til pårørende har vi valgt å delta i byråfelleskapet Heder. Det er familiedrevne begravelsesbyråer med mange felles verdier. Vi samarbeider om faglig utvikling, digitale tjenester, materiell osv.
Kontakt begravelsesbyrået
Bøe Begravelsesbyrå
Sandefjord
33420720
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Ragne Dalbråten Jensen 

Tid og sted for seremonien 02-06-2020 12:00 Orelund kapell


Adresse til begravelsesseremonien

Orelund kapell, Sverdstadveien 13, 3216, Sandefjord