Tormod Harald Djupvik

  • Født: 19. mai 1941
  • Død: 16. februar 2021

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: