Gunn Handeland

  • Født: 19. oktober 1957
  • Død: 27. november 2020

Til minne om Gunn


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: